Dr. Ahmad Kipacha

Launi za Kiswahili sanifu na Kiswahili fasaha kwa Tanzania Bara na Zanzibar

Dokumente und Dateien

Hinweis

Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-107396

Kurzfassung in Swahili

Mabaraza na vyombo wenza vya kuendeleza lugha ya Kiswahili kwa upande wa Tanzania Bara na yale ya Tanzania Zanzibar hivi karibuni yameidhinisha kamusi za Kiswahili zinazopelekea kuwa na vielelezo anuwai vya usanifu wa lugha ya Kiswahili. Kamusi ya Kiswahili Sanifu (KKS) ya TUKI (sasa TATAKI) ya 2004 na ile ya Kamusi la Kiswahili Fasaha (KKF) ya BAKIZA ya 2010 ni ushahidi kuwa launi za Kiswahili Sanifu dhidi ya Kiswahili Fasaha zinarasimishwa. Kwa kutumia vigezo vya nadharia ya usanifishaji lugha ya Haugen (1966, 1987), makala haya yanajenga hoja kuwa tayari tumeshapata launi rasmi mbili za Kiswahili. Mapitio ya maandiko rasmi kinzani ya wasomi wa Tanzania bara na yale ya wasomi wa Zanzibar yanathibitisha kukubalika kwa launi hizo. Tahadhari kwa wahariri, walimu wa Kiswahili kama lugha ya kigeni, wanasheria, waandishi wa habari, wafasiri na watumiaji wa kawaida inatolewa juu ya kubainisha waziwazi launi hizo rasmi katika kazi zao za kila siku.

weitere Metadaten

Erschienen in Swahili-Forum - 19.2012
Schlagwörter
(Deutsch)
Swahili, Linguistik, Tansania, Festland, Sansibar, Standardsprache, Sprache, Kisanifu, Kifasaha
Schlagwörter
(Englisch)
Swahili, Linguistics, Tanzania, Mainland, Zanzibar, Standard language, Kisanifu, Kifasaha, Language
SWD SchlagworteSwahili, Linguistik, Tansania, Festland, Sansibar, Sprache, Standardsprache
DDC Klassifikation496
Beteiligte Institution(en) 
HochschuleThe Nelson Mandela African Institute of Science and Technology
FakultätDepartment of Business Studies and Humanities
Institution(en) 
HochschuleUniversität Leipzig
FakultätInstitut für Afrikanistik
DokumententypArtikel
SpracheSwahili
Veröffentlichungsdatum (online)06.03.2013
persistente URNurn:nbn:de:bsz:15-qucosa-107396
QuelleSwahili Forum 19 (2012), S. 1-22

Hinweis zum Urheberrecht

Diese Website ist eine Installation von Qucosa - Quality Content of Saxony!
Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden