Angelus Mnenuka

Tofauti ya dhana ya mwanamke katika jamii: mifano kutoka katika taarab (mipasho) na nyimbo za Kibena

Dokumente und Dateien

Hinweis

Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-107405

Kurzfassung in Swahili

Kutokana na tofauti za mazingira, tabia ya nchi na hali ya hewa, binadamu wamekuwa na tamaduni zinazotofautiana na kufanana kwa viwango mbalimbali. Miongoni mwa masuala yanayotofautiana na kufanana ni majukumu yanayofanywa kwa kuzingatia misingi ya jinsi. Kutokana na umuhimu wa suala hilo, kumezaliwa taaluma ya jinsia inayohusu uhusiano uliopo baina ya wanaume na wanawake. Taaluma hiyo inaitwa ujinsia. Kwa miaka ya hivi karibuni msisitizo mkubwa kwa wanataaluma wengi, hasa wanaharakati wanaopigania haki na usawa wa wanawake dhidi ya ukandamizaji unaofanywa na wanaume, umekuwa ukidadisi mgawanyo wa majukumu kati ya wanawake na wanaume. Majukumu hayo yameenea karibu katika kila kona ya maisha ya binadamu toka katika siasa, uchumi na majukumu ya kijamii kwa ujumla. Imekuwa ikidaiwa kuwa katika uhusiano baina ya wanawake na wanaume, wanawake wamekuwa wakinyanyaswa na kukandamizwa. Kwa maneno mengine, uhusiano kati ya wanawake na wanaume haujajengwa katika misingi ya usawa kwa sababu wanaume wananufaika zaidi kuliko wanawake. Makala hii inachunguza namna mawazo hayo yanavyosawiriwa katika muziki wa taarab (mipasho) na nyimbo za ngoma ya Kibena iitwayo Mtuli. Tunachunguza namna majukumu ya mwanamke yanavyosawiriwa yakidokeza mgawanyo wa majukumu katika jamii zitumiazo sanaa hizo.

weitere Metadaten

Erschienen in Swahili-Forum - 19.2012
Schlagwörter
(Deutsch)
Swahili, Frau, Weiblichkeit, Mipasho, Taarab, Bena Lieder, Mtuli, Gender, soziale Rollen
Schlagwörter
(Englisch)
Swahili, Woman, Womanhood, Mipasho, Taarab, Bena songs, Mtuli, Gender, Social roles
SWD SchlagworteSwahili, Weiblichkeit, Geschlechterrolle, Bena
DDC Klassifikation496
Beteiligte Institution(en) 
HochschuleUniversity of Dar es Salaam
FakultätTaasisi ya taaluma za Kiswahili, Idara ya fasihi, mawasiliano na uchapishaji
Institution(en) 
HochschuleUniversität Leipzig
FakultätInstitut für Afrikanistik
DokumententypArtikel
SpracheSwahili
Veröffentlichungsdatum (online)06.03.2013
persistente URNurn:nbn:de:bsz:15-qucosa-107405
QuelleSwahili Forum 19 (2012), S. 23-44

Hinweis zum Urheberrecht

Diese Website ist eine Installation von Qucosa - Quality Content of Saxony!
Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden