Dr. Aiello Traore Flavia

Translating Culture: Literary Translations into Swahili by East African Translators.

Dokumente und Dateien

Hinweis

Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-137419

Kurzfassung in Swahili

Lengo la makala hii ni kujaribu kufafanua jinsi wafasiri walivyotafsiri kwa Kiswahili baadhi ya riwaya zilizoandikwa kwa lugha za kigeni, enzi za baada ya nchi za Afrika kujipatia uhuru. Kwa ajili ya mada yenyewe nimechagua mkusanyo wa riwaya nne zilizotafsiriwa na Watanzania, yaani Shamba la wanyama (kilichoandikwa na Fortunatus Kawegere, 1967), Shujaa Okonkwo (Clement Ndulute, 1973), Mzee na bahari (Cyprian Tirumanywa, 1980) na Barua ndefu kama hii (Clement Maganga, 1994). Wafasiri hao walikabiliana vipi na vipengele vya kitamaduni vya lugha chanzi (za jamii zenye maisha, dini, misemo, methali tofauti na yao n.k.)? Kwa kuzingatia swali hilo, makala inaeleza baadhi ya mbinu zilizotumiwa na watafsiri wa Kiswahili wakishughulika na maandishi kutoka kwa fasihi ya kigeni.

weitere Metadaten

Erschienen in Swahili-Forum - 20.2013
Schlagwörter
(Deutsch)
Literaturübersetzung Swahili, Kiwahili, Okonkwo oder das alte stürzt, Der alte Mann und das Meer, So long a letter, Chinua Achebe, Mariam Bâ, Ernest Hemingway
Schlagwörter
(Englisch)
Literary Translation Swahili, Kiswahili, Shujaa Okonkwo, Mzee na bahari, Barua ndefu kama hii
SWD SchlagworteLiteraturübersetzung Swahili, Kiswahili, Okonkwo oder das alte stürzt, Der alte Mann und das Meer, So long a letter, Chinua Achebe, Mariam Bâ, Ernest Hemingway
DDC Klassifikation496
Beteiligte Institution(en) 
HochschuleUniversità deli Studi di Napoli L’Orientale
FakultätDipartimento Asia Africa e Mediterraneo
Institution(en) 
HochschuleUniversität Leipzig
FakultätInstitut für Afrikanistik
DokumententypArtikel
SpracheEnglisch
Veröffentlichungsdatum (online)27.03.2014
persistente URNurn:nbn:de:bsz:15-qucosa-137419
QuelleSwahili Forum 20 (2013), S. 19-30

Hinweis zum Urheberrecht

Diese Website ist eine Installation von Qucosa - Quality Content of Saxony!
Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden