J.L.P. Frankl

W. E. Taylor (1856-1927):

England`s greatest Swahili scholar

Dokumente und Dateien

Hinweis

Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-97777

Kurzfassung in Swahili

Bwana Tela (1856-1927) alikuja Afrika ya mashriki kutoka Ulaya katika mwaka 1297 wa hijti (mwaka 1880 wa miladi), akakaa kwa muda wa myaka khamustaashara takriban. Ingawa alikuja kutangaza dini ya kiNasara, kazi aliyofanya zaidi Mambasa ilikuwa ni ya mambo ya utaalamu wa lugha ya kiSawahili, na mashairi yake, na utamaduni wa waSawahili. Alipata bahati ya kuwa na marafiki wataalamu wa kiMvita, khaswa Mwalimu Sikujuwa al-Batawi, na Bwana Hemedi al-Mambasi. Nyimbo zake za kiMisheni alizotunga kwa kiSawahili hazikutiwa maanani, lakini mahadhi aliokuwa akiimbiya yalibakiya kwa myaka mingi kwa jina la `mahildhi ya Tela´. Bwana Tela alisaidiana na Mwalimu Sikujuwa kuhifadhi t´ungo za washairi wengi wa kale zisipotee, khaswa t´ungo za Bwana Muyaka. Kadhalika alikusanya mithali ya kiSawahili, zaidi ya sita-mia. Karatasi zake alizoandika mambo ya kiSawahili, nyingi sasa ziko maktaba ya SOAS, London, na ni muhimu katika kutusaidiya kufahamu kiSawahili cha kiSawahili. Si makosa kusema kuwa Bwana Tela ndiye mtaalamu mkubwa wa kiSawahili katika wataalamu wote wa kiNgereza.

weitere Metadaten

Erschienen in Swahili-Forum - 6.1999
Schlagwörter
(Deutsch)
Swahili, William Ernest Taylor
Schlagwörter
(Englisch)
Swahili, William Ernest Taylor
SWD SchlagworteSwahili, Forscher <Motiv>
DDC Klassifikation496
Institution(en) 
HochschuleUniversität zu Köln
FakultätInstitut für Afrikanistik
DokumententypArtikel
SpracheEnglisch
Veröffentlichungsdatum (online)30.11.2012
persistente URNurn:nbn:de:bsz:15-qucosa-97777
QuelleSwahili Forum; 6(1999), S. 161-174

Hinweis zum Urheberrecht

Diese Website ist eine Installation von Qucosa - Quality Content of Saxony!
Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden