P.J.L. Frankl, Yahya Ali Omar, Dr. Janet Topp Fargion

Kasha langu: A popular song from Mombasa

Dokumente und Dateien

Hinweis

Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-97984

Kurzfassung in Swahili

Kasha langu ilianza kuimbwa Mambasa takriban myaka arbaini iliyopita, na leo nyimbo hii ikali ikipengeza tangu Mambasa mpaka Unguja, na hata Maskati pia. Na kupengeza huku si kwa sababu ya maneno yake tuu, bali ni kwa sababu hayo maneno yantukuana na mahadhi yake sawa sawa, na ndiyo ikawa haisahauliki kwa utamu wake. Sehemu ya kwanza ya makala haya inahusu ule wimbo wenyewe, yaani mtungaji, utungo wake, matini, tarjuma yake kwa kiIngereza, na maelezo ya maneno magumu; sehemu ya pili inahusu mambo yaliofungamana na hayo mahadhi.

weitere Metadaten

Erschienen in Swahili-Forum - 5.1998
Schlagwörter
(Deutsch)
Swahili, Musik, Lied, Mombasa, kasha langu
Schlagwörter
(Englisch)
Swahili, music, song, Mombasa, kasha langu
SWD SchlagworteSwahili, Musik, Lied <Motiv>, Mombasa
DDC Klassifikation496
Institution(en) 
HochschuleUniversität zu Köln
FakultätInstitut für Afrikanistik
DokumententypArtikel
SpracheEnglisch
Veröffentlichungsdatum (online)30.11.2012
persistente URNurn:nbn:de:bsz:15-qucosa-97984
QuelleSwahili Forum; 5(1998), S. 17-25

Hinweis zum Urheberrecht

Diese Website ist eine Installation von Qucosa - Quality Content of Saxony!
Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden