Dr. Kineene Wa Mutiso

Kasida ya Hamziyyah (part 1)

Dokumente und Dateien

Hinweis

Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-98128

Kurzfassung in Swahili

Kasida ya Hamziyyah, yumkini, ndiyo tafsiri ya Kiswahili ya zamani zaidi.
Kiswahili kilichotumiwa katika ukawafi huu kimechakaa sana hata
maneno mengine hayatumiki tena. Hii ni kasida ambayo ni maarufu
sana katika ulimwengu wa fasihi na dini ya Kiislamu na Waswahili
huikariri wakati wa sherehe za Maulidi ya Nabii Muhammadi au
wanapocheza Twari la Ndiya. Kasida hii ya Hamziyah pia hujulikana
kama Chuo cha Hamziyah au Utenzi wa Hamziyah. Kasida ya
Hamziyyah ilitafsiriwa kutoka kwa Kiarabu na Sayyid Aidarus bin
Athumani bin Sheikh Abubakar bin Salim hapo mwaka wa 1652b.
Pamoja na kuinukuu kwa hati za Kirumi nimebawibu Hamziyah katika
sehemu mbalimbali, kulingana na maudhui yake, ili iweze kusomeka
kwa urahisi na iweze kuwavutia wasomaji. Katika miswada ya Kiswahili
niliyoipata, mswada mmoja una ubeti mmoja zaidi.

weitere Metadaten

Erschienen in Swahili-Forum - 8.2001
Schlagwörter
(Deutsch)
Swahili, Loblied, Prophet Mohammed, Arabisch, Poesie
Schlagwörter
(Englisch)
Swahili, Praise song, Prophet Mohammed, Arabic, Poetry
SWD SchlagworteSwahili, Arabisch, Versdichtung, Loblied, Mohammed
Beteiligte Institution(en) 
HochschuleUniversity of Nairobi
FakultätDepartment of Linguistics and Languages
Institution(en) 
HochschuleUniversität zu Köln
FakultätInstitut für Afrikanistik
DokumententypArtikel
SpracheSwahili
Veröffentlichungsdatum (online)30.11.2012
persistente URNurn:nbn:de:bsz:15-qucosa-98128
QuelleSwahili Forum; 8(2001), S. 81-115

Hinweis zum Urheberrecht

Diese Website ist eine Installation von Qucosa - Quality Content of Saxony!
Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden