Dr. Porf. Nelli V. Gromova

Mara tena juu ya usarufishaji (suala la mwana)

Dokumente und Dateien

Hinweis

Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-98181

Kurzfassung in Swahili

Dhana ya usarufishaji, kama Kamusi ya Isimu na Lugha inavyoeleza, ni ubadilishaji wa neno huru ama mofimu huru yenye maana ya kisemantiki na kuifanya mofimu funge na yenye maana ya kisarufi zaidi.
Tunaposema kuhusu usarufishaji, mara nyingi tunamaanisha hasa
ubadilishaji wa neno huru liwe mofimu. Miongoni mwa aina zote za maneno, ambazo zinaweza kusarufishwa, zile zinazotumika mara nyingi zaidi ni nomino na vitenzi. Ningetaka kujibu swali juu ya kazi ya kisarufi ya leksimu mwana: baada ya kuzichunguza maana zake za kisarufi inawezekana kutilia mkazo kwamba katika lugha ya Kiswahili tunashuhudia mwanzo wa kuibadilisha nomino huru mwana iwe kiambishi awali cha uundaji wa maneno mapya yanayotaja watu mbalimbali kutokana na kazi, shughuli zao, kuwepo katika vyama n.k. Inawezekana kwamba maneno ambatani yanayoanzia na mwana
yanaunda ngeli maalum ya nomino (sawa na ngeli ya 1a/2a ya lugha
nyingine za Kibantu).

weitere Metadaten

Erschienen in Swahili-Forum - 8.2001
Schlagwörter
(Deutsch)
Swahili, Grammatik, zusammengesetzte Substantive, Linguistik
Schlagwörter
(Englisch)
Swahili, grammar, compound nouns, linguistics
SWD SchlagworteSwahili, Grammatik, Linguistik
DDC Klassifikation496
Beteiligte Institution(en) 
HochschuleMoscow State Lomonosov University
FakultätInstitute of Asian and African Studies
Institution(en) 
HochschuleUniversität zu Köln
FakultätInstitut für Afrikanistik
DokumententypArtikel
SpracheSwahili
Veröffentlichungsdatum (online)30.11.2012
persistente URNurn:nbn:de:bsz:15-qucosa-98181
QuelleSwahili Forum; 8(2001), S. 59-65

Hinweis zum Urheberrecht

Diese Website ist eine Installation von Qucosa - Quality Content of Saxony!
Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden