Dr. Ass.Prof. Ken Walibora Waliaula

Uhalisia na uhalisiamazingaombwe: mshabaha kati ya Dunia yao na The tin drum

Dokumente und Dateien

Hinweis

Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-98352

Kurzfassung in Swahili

Je, kuna uhusiano gani kati ya Euphrase Kezilahabi wa Tanzania na Gabriel García Marquez wa Kolombia, au kati ya Kyallo Wadi Wamitila wa Kenya na Juan Rulfo wa Meksiko ama kati ya Günter Grass wa Ujerumani na Said Ahmed Mohamed wa Zanzibar? Waandishi hawa waliotengwa kitaifa na kilugha wanaunganishwa na uamuzi wao wa kuandika riwaya kwenye mtindo usiokuwa wa kawaida, mtindo wa uhalisiamazingaombwe. Kwa kulinganisha na kulinganua riwaya ya Mohamed na ile ya Grass ninakazia nadhari dayolojia ya kina iliyochipuka kati ya fasihi ya Kiswahili na fasihi ya ulimwenguni pote. Ni maoni yangu kwamba riwaya mbili hizi, zinakikabili kizungumkuti cha kuwepo kwa mwanadamu kwa kuutupilia mbali mfumo wa uwakilishi wenye uhalisia kama tunavyoujua. Badala yake riwaya hizi zimezingatia mtindo wa ujumi wa kisasabaadaye (postmodern aesthetics). Kazi hizi za sanaa zinatumia sifa bainifu za uhalisia mazingaombwe kama nyenzo za kuakisi na kuakisi kwa kubirua hali halisi ya udhaifu, kuyumbayumba na ukosefu wa uthabiti na udumifu katika maisha Afrika na Ulaya.

weitere Metadaten

Erschienen in Swahili-Forum - 17.2010
Schlagwörter
(Deutsch)
Swahili, Literatur, Magischer Realismus, Realismus, Dunia Yao, Die Blechtrommel, Said Ahmed Mohamed, Günter Grass, Deutschsprachige Literatur
Schlagwörter
(Englisch)
Swahili, literature, magic realism, realism, Dunia Yao, The tin drum, Said Ahmed Mohamed, Günter Grass, German literature
SWD SchlagworteSwahili, Außereuropäische Literatur, Magischer Realismus <Literatur>
DDC Klassifikation496
Beteiligte Institution(en) 
HochschuleUniversity of Wisconsin-Madison
FakultätDepartment of African Languages and Literature
Institution(en) 
HochschuleUniversität Mainz
FakultätInsitut für Ethnologie und Afrikastudien
DokumententypArtikel
SpracheSwahili
Veröffentlichungsdatum (online)03.12.2012
persistente URNurn:nbn:de:bsz:15-qucosa-98352
QuelleSwahili Forum; 17(2010), S. 143-157

Hinweis zum Urheberrecht

Diese Website ist eine Installation von Qucosa - Quality Content of Saxony!
Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden