Dr. Aurelia Ferrari

Instrumentalisation du Swahili dans l’espace revendicatif afro-americain et commentaires de locuteurs swahili sur la celebration Kwanzaa.

Utumiaji wa Kiswahili katika mazingira ya kiharaki ya wamarekani- waafrika na maoni ya wazungumzaji wa kiswahili kuhusu sherehe ya Kwanzaa.

Dokumente und Dateien

Hinweis

Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-98364

Kurzfassung in Swahili

Kwanzaa ni sikukuu ya utamaduni pendwa inayosherehekewa na amarekani-Waafrika na watu wengine wa diaspora sehemu mbalimbali duniani. Kwanzaa husherehekewa kwa siku saba toka Desemba tarehe 26 hadi Januari 1. Sherehe hiyo iliyotokana na vuguvugu la Wamarekani weusi kuenzi historia na utamaduni wao toka Afrika. Ilianzishwa mwaka 1966. Katika makala haya, tutaonyesha kwamba Kiswahili katika sherehe hiyo hakitumiki kama lugha ya mawasiliano, kinatumika kama lugha ya kuungana Wamarekani weusi na kuwakumbusha asili zao za kiafrika. Tutaangalia pia maoni mbali mbali ya Waafrika wanaojua Kiswahili na wanaoishi barani Afrika kuhusu sherehe hiyo. Tumeyachukua na tumeyachanganua maoni ya Waghana kwa sababu Ghana ilichaguliwa na watu wa diaspora na hasa na Warasta kama “nchi au ardhi ya rejeo”, kwa hivyo Waghana wanahusika sana na msukumo huu wa Wamarekani weusi.

weitere Metadaten

Erschienen in Swahili-Forum - 18.2011
Schlagwörter
(Deutsch)
Swahili, Kwanzaa, Amerika, Panafrikanismus, Black Power, Philosophie, Kawaida, Afroamerikaner, Maulana, Karenga
Schlagwörter
(Englisch)
Swahili, Kwanzaa, Black Power, Kawaida philosophy, Afroamericans, pan-africanism, Maulana, Karenga, America
SWD SchlagworteSwahili, Philosophie, Kwanzaa, Karenga, Maulana, Black Power, Amerika
DDC Klassifikation496
Beteiligte Institution(en) 
HochschuleUniversity of Ghana, Legon
FakultätDepartment of Modern Languages, Faculty of Arts
Institution(en) 
HochschuleUniversität Mainz
FakultätInsitut für Ethnologie und Afrikastudien
DokumententypArtikel
SpracheFranzösisch
Veröffentlichungsdatum (online)03.12.2012
persistente URNurn:nbn:de:bsz:15-qucosa-98364
QuelleSwahili Forum; 18(2011), S. 5-23

Hinweis zum Urheberrecht

Diese Website ist eine Installation von Qucosa - Quality Content of Saxony!
Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden