Dr. Aldin Mutembei

Kukitandawazisha Kiswahili kupitia simu za kiganjani: tafakari kuhusu isimujamii

Dokumente und Dateien

Hinweis

Bitte nutzen Sie beim Zitieren immer folgende Url:

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-98395

Kurzfassung in Swahili

Mojawapo ya matokeo ya utandawazi ni kuwapo kwa simu za kiganjani na matumizi yake. Siku hizi nchini Tanzania mawasiliano ya simu yamekuwako kwa wingi kuliko ilivyokuwa tangu wakati wa uhuru hadi katikati ya miaka ya tisini. Lugha ya Kiswahili inayotumika katika simu hizi ni ya kiutandawazi na pengine si rahisi kuiona nje ya wigo huu wa kiutandawazi ambao pia unajumuisha mawasiliano kwa barua pepe, na maongezi katika tovuti. Suala kubwa tunalolijadili katika makala hii ni changamoto zinazoletwa na lugha hii katika Isimujamii, hasa kuchanganya msimbo (lugha) na kubadili misimbo (lugha) (code mixing and code switching). Kwahiyo mwelekeo wa makala hii ni utafiti wa matumizi ya lugha hii tandawazi kwa kuangalia simu za viganjani na athari yake katika nadharia za isimujamii. Madhumuni yetu ni kuangalia matumizi ya lugha ya Kiswahili katika simu za viganjani.

weitere Metadaten

Erschienen in Swahili-Forum - 18.2011
Schlagwörter
(Deutsch)
Swahili, Soziolinguistik, Globalisierung, Handynutzung, Sprachwechsel
Schlagwörter
(Englisch)
Swahili, sociolinguistics, globalization, mobile usage, code-mixing, code-switching
SWD SchlagworteSwahili, Soziolinguistik, Globalisierung, Handy, Sprachwechsel
DDC Klassifikation496
Beteiligte Institution(en) 
HochschuleChuo Kikuu cha Dar es Salaam
FakultätTaasisi ya Taaluma za Kiswahili
Institution(en) 
HochschuleUniversität Mainz
FakultätInsitut für Ethnologie und Afrikastudien
DokumententypArtikel
SpracheSwahili
Veröffentlichungsdatum (online)03.12.2012
persistente URNurn:nbn:de:bsz:15-qucosa-98395
QuelleSwahili Forum; 18(2011), S. 198-210

Hinweis zum Urheberrecht

Diese Website ist eine Installation von Qucosa - Quality Content of Saxony!
Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden